झोप्रि भित्रर खुसि छाओ कहटा मखमलि

Wednesday, 26 October 20160 तपाइको प्रतिकिया ब्यक्त गर्नुस

Posted By :- Admin {Hamar Sanesh}

प्रदेशि दादु हलि घर आओ कहटा मखमलि
झोप्रि भित्रर  खुसि छाओ  कहटा  मखमलि

ठ्याचा ओ गुर्दौलिफे हुरिजित्ता लिहेटा इहा
दिदी बहिन्यक मैया पाओ कहटा  मखमलि

बिष्नु कुसुम

Share this article :

Ads2
SHARE THIS POST IN YOUR CHOICE LOCATION

 
Copyright © 2017 - हमार सनेश डटकम.COM - All Rights Reserved.
Design By :- Nabeene Chaudhary | Powered by :- Deepa Mht

| Home | About | Blogs | Contact | RSS*

Admin / Editor :- RN Chau.. Tharu