यहे हो टे मिस ओ मिस्टर थारू?

Friday, 17 November 20170 तपाइको प्रतिकिया ब्यक्त गर्नुस

Posted By :- Admin {Hamar Sanesh}

यहे हो टे मिस ओ मिस्टर थारू?
•••••
देखासिखी औरेक फुलाई मिस ओ मिस्टर थारू।।
थारू पहिरण फे भुलाई मिस ओ मिस्टर थारू।।
•••••
थारू फेशनमे थारू पहिचान काहे नाई हो?
पहिचान देखाउ कुलमुलाई मिस ओ मिस्टर थारू।।
•••••
#थारू पहिचान बचाउ
असिराम डङगौरा

Share this article :

Ads2
SHARE THIS POST IN YOUR CHOICE LOCATION

 
Copyright © 2017 - हमार सनेश डटकम.COM - All Rights Reserved.
Design By :- Nabeene Chaudhary | Powered by :- Deepa Mht

| Home | About | Blogs | Contact | RSS*

Admin / Editor :- RN Chau.. Tharu