पोखौ भने मनका कुरा सामाजिक सञ्जाल भै दिन्छ.

Wednesday, 13 December 20170 तपाइको प्रतिकिया ब्यक्त गर्नुस

Posted By :- Admin {Hamar Sanesh}

पोखौ भने मनका कुरा सामाजिक सञ्जाल भै दिन्छ....नपोखौ भने भित्री मनका ब्यथा मनमै जन्जाल भै दिन्छ...त्यसपछि आउछ लाखौ चुनौतीको सामना....सोच्दा सोच्दै यो जिन्दगी बेहाल भै दिन्छ.....!

Share this article :

Ads2
SHARE THIS POST IN YOUR CHOICE LOCATION

 
Copyright © 2017 - हमार सनेश डटकम.COM - All Rights Reserved.
Design By :- Nabeene Chaudhary | Powered by :- Deepa Mht

| Home | About | Blogs | Contact | RSS*

Admin / Editor :- RN Chau.. Tharu