भुवर खैयार खेत्वाक प्यास अब मेती फेर ......

Thursday, 28 June 20180 तपाइको प्रतिकिया ब्यक्त गर्नुस

Posted By :- Admin {Hamar Sanesh}

गजल
•••••
भुवर खैयार खेत्वाक प्यास अब मेती फेर।।
फेशनमे फोकतिया घुमुईया मनै चेती फेर।।
•••••
तीन महिना काम करके बारा महिना सुत्ना थारू।
कोर्ही खाधर उठी आगिल बर्खहा खेती फेर।।
•••••
थारू गरीब कम्जोर हेपुवा पाईल अपने कारण।
नचर्हाउ नेतान देउँता मानके चाकरिक भेती फेर।।
•••••
तीन महिना कर्के सालभर खैथी छे करब टे कत्रा?
बिना जागर लगैले कोई खाई नाई दिई सेती फेर।।
•••••
हाँ मै तुहरन कहतु सत्क्वार खाधर थारू भैयाउ।
तुहरनसे मजा कैनहा बाटै हमार थारू बेती फेर।।
•••••
#असिराम डंगौरा
जोशीपुर ५ सिमराना

Share this article :

Ads2
SHARE THIS POST IN YOUR CHOICE LOCATION

 
Copyright © 2017 - हमार सनेश डटकम.COM - All Rights Reserved.
Design By :- Nabeene Chaudhary | Powered by :- Deepa Mht

| Home | About | Blogs | Contact | RSS*

Admin / Editor :- RN Chau.. Tharu