थारु हुइती हम्र तिहुवार म मन्द्रा घनकाई परी ।

Wednesday, 4 September 20190 तपाइको प्रतिकिया ब्यक्त गर्नुस

Posted By :- Admin {Hamar Sanesh}
गजल,,
थारु हुइती हम्र  तिहुवार  म मन्द्रा  घनकाई परी  ।
नचनिया मदरिया बनख सक्कुहन छनकाई परी ।।

हेरैती  जाइता पुर्खन से आइल हामार संस्कृती  ।
दशै माघ म झुम्रा मघौता सखिया झनकाई परी ।।

कत्रा मजा हमार भेष भुषा परमपरा लगन सहन ।
लेहेगा फरिया  म सजती गाउ भर मनकाई परी ।।

सक्कुजान मिली जुली  के हाथ मे हाथ  मिलाके  ।
अइती रहल तिहुवार म छबुवा जाॅर तनकाई परी ।।

        केशब सहयात्री 
लम्की चुहा न पा ६ पिपरकोटी कैलाली
हाल आनेक देश मलेसिया
Share this article :

Ads2
SHARE THIS POST IN YOUR CHOICE LOCATION

 
Copyright © 2017 - हमार सनेश डटकम.COM - All Rights Reserved.
Design By :- Nabeene Chaudhary | Powered by :- Deepa Mht

| Home | About | Blogs | Contact | RSS*

Admin / Editor :- RN Chau.. Tharu