कतारमा काम गर्ने नेपालीहरुले रोजगारदाता कम्पनी वा ब्यक्ति परिवर्तन गर्न यी उपाय अपनाउनुहोस्।

Friday, 2 October 20201तपाइको प्रतिकिया ब्यक्त गर्नुस

Posted By :- Admin {Hamar Sanesh}

कतार := पछिल्लो समय कतार सरकारले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने नयाँ नियम ल्याएको छ। नियम अनुसार तपाईँ यदि रोजगारदाता परिवर्तन गर्न चाहेमा पहिलो रोजगारदाताको अनुमति चाहिँदैन । तपाईँको इच्छा अनुसार काम परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।

कसरी गर्ने त काम परिवर्तन ?

१. रोजगारदाता (कम्पनी वा व्यक्ति ) परिवर्तन गर्दा सूचना दिनुपर्ने।

दुई वर्षभन्दा बढी अवधि काम गरेका भए २ महिनाको सूचना दिने । २ वर्षभन्दा कम अवधि काम गरिरहेको भए १ महिनाको सूचना दिने । रोजगारदातासँग भएको करारको म्याद सकिने मितिभन्दा ३० दिनअघि सूचना दिनुपर्छ । करार पत्रमा करारको म्याद सकिने मिति उल्लेख नभएमा ५ वर्षपछि मात्र सूचना दिन सकिने।

यस्तोमा ५ वर्ष पछि सूचना दिँदा ६० दिनको सूचना दिने । सूचनासँगै छाड्न चाहेको रोजगारदातासँगको करार पत्र, त्यो नभए रोजगारी दिने पत्र अर्थात नयाँ रोजगारदाताले दिएको कामको अफर पत्र र जान चाहेको रोजगारदाताले अरबीमा लेखेको जागिर दिन्छु भन्ने पत्र र रोजगारदाता परिवर्तन गर्न भरेको फारामसमेत संलग्न गर्नु पर्दछ।

रोजगारदाता परिवर्तनको सूचना दिँदा कतारको श्रम मन्त्रालयको सूचना प्रणाली Electronic Notification system of ADLSA लिंकमा गएर दिने । सूचना दिईसकेपछि कामदार र जान चाहेको रोजगारदाता कम्पनीलाई एसएमएसबाट जानकारी आउँछ।

२. नयाँ रोजगारदातासँग रोजगार करार गर्ने । नयाँ रोजगारदाता कम्पनीले कामदारसँग छलफल गरी करार पत्र बनाउनेछन् । करार पत्र कतारको श्रम मन्त्रालयवाट प्रमाणिकरण गर्नको लागि Digital Authentication लिंकमा गएर गर्ने।

३. कतारको नयाँ आईडी बनाउने । करार पत्र प्रमाणिकरण भएपछि नयाँ रोजगारदाता कम्पनीले कतार आईडीको लागि मिनिष्ट्रि अफ इन्टेरियरमा अनुरोध गर्ने । नयाँ रोजगारदाता कम्पनीले कतार आईडी र हेल्थ कार्ड बनाइदिनुपर्छ।

Share this article :

Ads2

+ तपाइको प्रतिकिया ब्यक्त गर्नुस + 1 तपाइको प्रतिकिया ब्यक्त गर्नुस

Post a Comment
SHARE THIS POST IN YOUR CHOICE LOCATION

 
Copyright © 2017 - हमार सनेश डटकम.COM - All Rights Reserved.
Design By :- Nabeene Chaudhary | Powered by :- Deepa Mht

| Home | About | Blogs | Contact | RSS*

Admin / Editor :- RN Chau.. Tharu